Sunday, March 04, 2007

"Je to možné, ale není to pravděpodobné," prohlásil Spock. "Buněčné rozbory vykazují podstatné biochemické rozdíly."
"Kromě toho," dodal Frazer, "prozatím jsem nenalezl žádný doklad toho, že jeden nebo druhý druh má různá pohlaví." Popotáhl o kousek elastické zelené tělo. "Mají všichni podobné orgány, srdce, plíce a žaludek, ale zatím žádný zřejmý reprodukční orgán."
"Není to slibný kandidát pro rozmnožování pučením," podotkla Dysonová, "zcela jiný než ti rozplizlí Úzani." Frazerova rudá pleť nabyla hlubšího odstínu. "Tak pozor! Mezi Úzany mám své nejlepší přátele."
"Měla jsem na mysli čistě vědecký popis."
"Svým myšlením mají do rozplizlosti daleko," Spock poznamenal s nestranností vědce. "Fakticky se uznává, že jejich jazyk se obdivuhodně hodí pro vyjadřování základních pouček teorie jednotného pole."
Kirk, který se s Úzanem nikdy nesetkal, už dál nemohl nepopustit uzdu svému temperamentu. "Nejde mi sakra o nic víc než o tohohle cizince," vykřikl na ty tři badatele. "A chci vědět víc o tomto cizinci, jak je to nejdřív možné v lidských silách." Kapitán pohlédl na Spocka a zase se vrátil ke klidnějšímu tónu. "Tím se vás nechci dotknout, pane Spocku."
"Nedotkl jste se, kapitáne," řekl Vulkánec. Jeho tmavýma očima prokmitl pobavený záblesk. "Nemám však v úmyslu omezovat se na lidské meze výkonnosti."
Dysonová si s Frazerem vyměnila zoufalý pohled, který nasvědčoval tomu, že vědecký důstojník uplatňuje svá náročná měřítka i u svých podřízených, i když podědili jen lidské možnosti. Na pokyn prvního důstojníka začali připravovat cizince na namáhavou pitvu, která poskytne více tkání k vědeckému rozboru.
Za Kirkem a Spockem se táhly čpavé výpary konzervační kapaliny i poté, co vyšli z pitevny na chodbu, a jen pomalu se rozplývaly v čistém vzduchu.
Kapitán se zhluboka nadechl, aby si pročistil plíce. "Porušil jsem rádiové utajení."
Spock okamžitě přestal studovat svou tabulku s daty, kterou vynesl z pitevny. Soustředil pozornost na Kirka a povšiml si toho, že kapitán ponuře svírá čelist.
Kirk pokračoval: "Nařídil jsem Uhuře, aby se ohlásila na Wagnerově obchodní stanici a aby si tam vyžádala podrobný záznam o letových trasách. Potřebuji se dovědět, odkud sem přilétly ty útočné čluny."
Spock zamyšleně přisvědčil: "Souhlas. Ty informace stojí za to, abychom riskovali, že nás najdou."