Saturday, March 03, 2007

"Ne, to nebude nutné."
Poručík byl zjevně zklamán, ale díky svému těkavému založení se záhy dal přitáhnout cizincovou zvláštní anatomií. "Samozřejmě mají oba druhy tu podivnou lebku se dvěma mozky."
"Takže pocházejí ze stejné planety."
Frazer se chystal kývnout na souhlas, ale pak si to rozmyslel, když Spock opravil kapitánův uspěchaný závěr. "Morfologické podobnosti nejsou dostatečným důkazem společného původu. K paralelnímu vývoji mohou podstatně přispívat i ekvivalentní tlaky prostředí. Nicméně však ze zdvojení v řadách základních aminokyselin usuzujeme, že je vysoká pravděpodobnost téže planety jejich původu." Pokud i Spock pociťoval fyzickou nevolnost v pitevně, velmi dobře ji zakrýval. Trpěl však převelice tím, že Frazerovi se nedostává přesnosti ve slovním vyjadřování. "Značné morfologické rozdíly však mohou ukazovat na to, že jde o odlišný druh nebo snad dokonce odlišný rod."
Pokynul mladému poručíkovi a mrtvolu otočili. Xenobiolog ukázal na veliký hlízovitý výstupek, který se vzdouval vzadu za krkem nedaleko lebeční spodiny.
"Zatím jsme nestanovili, co to je, ale má to patrně vztah k funkcím nervové soustavy. Do levé mozkovny vede řada spojení a Krkavci mají rovněž podobný orgán, jenže těm zřejmě atrofoval."
"Zajisté by rozdíly mohly být zvýrazněny pohlavním dimorfismem," zamyšleně prohodila Dysonová.