Friday, April 25, 2008

Pro Vernův pobyt na Islandu jsme měli více než dost důkazů přímých i nepřímých - především vlastnoruční podpis spisovatelův na fotografii věnované mému dědečkovi a dokonalé znalosti krajiny i zvyků obyvatelstva, popisovaných daleko důkladněji než v ostatních románech z krajů, kde spisovatel nikdy nebyl.
Malou - řekl bych "vedlejší" záhadou byl Thorgunnův nález několika druhů brouků téhož rodu právě v kráteru Sneffelsu, ačkoli by, podle Jyrryho tvrzení, neměli být nikdy pohromadě. Dopsali jsme samozřejmě Leifu Thorgunnovi, aby potvrdil místní původ zaslaných brouků a podle možnosti zaslal ze Sneffelsu další materiál, odpověď však dlouho nedocházela. Snad byl Leif právě na cestách.
Hlavní otázkou, která vzrušila celou naši malou společnost, totiž mne, Jyrryho a v poslední době také slečnu Královou, bylo, proč Jules Verne tak důkladně zahlazoval stopy svého pobytu na Islandu.
Vymýšleli jsme všechny možné i nemožné důvody. Domněnku, že by se snad byl Verne dopustil zločinu a snažil se smazat jeho stopy, jsme zavrhli okamžitě. Vždyť Verne byl člověkem mírným a nadevše spravedlivým.