Saturday, June 30, 2007

"Sulu mi pověděl taktické detaily o útoku proti Krkavcům. Co se stalo Spockovi?"
"Stál na chodbě u doků, když vybuchla mina," vysvětlil McCoy, který bez valného úspěchu čistil zničený oděv. "Je to naprostá klika, že je ještě naživu. Před přímými účinky výbuchu ho jako štít uchránilo cizí tělo, ale tlaková vlna ho vrhla do naší chodby krátce předtím, než se zaklaply hermetické dveře. Má těžké poranění, popáleniny, rány po šrapnelu a vnitřní krvácení důležitých orgánů."
Kirk se při tomto výčtu zle mračil. "Ale žít bude."
McCoy pochopil Kirkovo skálopevné konstatování jako otázku. Doktor se podíval jinak. "Je mi to líto, kapitáne, ale tohle tvrdit nemohu. Nejsem s vulkánskou fyziologií obeznámen." Přestal si otírat ruce a odložil zakrvácený ručník. "Civilisté na obchodní. stanici ještě potřebují lékařskou péči. Rád bych se tam vrátil s jednotkou zvláštního nasazení..."
"Proč byste se sakra vracel?" Kolemjdoucí sestru divoký výkřik vyděsil. McCoyova tvář zkameněla. Kirk rychle snížil hlas ale stále mu jej ještě svíral potlačovaný vztek. "Pane doktore, vaše místo je zde, v lodní nemocnici..."
"Já už půjdu, kapitáne." Dysonová si proklestila cestu zástupem, který se shromáždil okolo lůžka, na kterém ležel první důstojník. "Svou práci tady jsem už skončila." Sledovala, jak se Kirk soustředěně dívá zpět na diagnostický panel, monitorující data o Spockovi. "Doktor Cortejo bude operovat hned, jak se stabilizují životní funkce pana Spocka."

Wednesday, June 27, 2007

McCoy

zavrtěl hlavou. "Ne, jen jeho krev."
Vulkáncova tvář i ruce byly potřísněny černými šmouhami a jasně zelenými pruhy. Na prsou mu prosakovala krev a barvila mu oděv do tmavého odstínu, jakým byla pocákána McCoyova kombinéza.
"To ráda slyším," řekla drsně, "a teď mi uhněte z cesty."
McCoy poodstoupil od lůžka, aby si Dysonová mohla stoupnout na jeho místo. Znovu udělal krok dozadu, aby mohli ošetřovatelé odejít, a potom ho odsunula ještě víc stranou sestra, jež sem vezla lékařské náčiní. Mezitím do lodní nemocnice přispěchal kapitán Kirk. To už doktor stál v zadním koutě pokoje a s ručníkem v ruce si metodicky otíral vulkánskou krev, jež na něm ulpěla. Kirk automaticky zamířil k McCoyovi.

Tuesday, June 26, 2007

Lékařský deník:

Výsadek hlásí, že padl velitel jednotky zvláštního nasazení Juan Cruz a že byl těžce zraněn korvetní kapitán Spock. Prognóza jeho zdravotního stavu není zatím k dispozici. V poslední válečné akci však Enterprise utrpěla jen minimální ztráty na lidech...
Při zápisu do lékařského deníku vyrušil doktora Corteja dusot běžících nohou a hlasitý pokřik. Vyšel ze své šéflékařské pracovny právě včas, aby spatřil, jak do lodní nemocnice vbíhá McCoy se dvěma ošetřovateli a tlačí před sebou pojízdná nosítka.
Čekající personál pro naléhavé případy se ihned pustil do práce. Nějaký doktor vytrhl McCoyovi z ruky lékařský polní snímač a začal vykřikovat údaje, zatímco vrchní sestra Chapelová zahrnovala své sestřičky množstvím příkazů. Celkově sice vyznívala tato směsice hlasů chaoticky, avšak Cortejo bez obtíží pochopil, oč jde. Klidnými, neuspěchanými pohyby se začal chystat na operaci.
Zpoza McCoye se vynořila Dysonová a vrhla rychlý pohled na zablácené skvrny, táhnoucí se na přední straně jeho kombinézy. "Je něco z téhle krve vaše?" zeptala se, když ošetřovatelé snímali Spockovo tělo z nosítek a kladli je na diagnostické lůžko.

Monday, June 25, 2007

"Pět hodin." Kirk se úkosem podíval na svého šéfinženýra, ale ještě než stačil vznést námitky proti jeho odhadu, přerušila ho poručík Palmerová.
"Kapitáne. Dostávám právě hyperprostorovou rádiovou depeši z jedné kosmické lodi Federace. Do tohoto sektoru vplul Lexington."
"Jako na zavolanou," zavrčel Scotty.
Kirk se obrátil k otrávenému šéfinženýrovi. "Právě naopak, pane Scotte. Jsem si jist, že na cestě do Wagnerovy stanice nás Lexington vezme do vleku."
"Ale kdepak, kapitáne," řekl rozhořčeně Scott. "Než se k nám stačí přiblížit, budeme už na cestě."
"Jsem přesvědčen, že budeme," řekl s vážnou tváří Kirk. Na hlavní obrazovce se rozsvítil obraz pevné postavy kontraadmirála Roberta Wesleye. "Enterprise. Vaši depeši právě obdržela kosmická základna číslo deset. Jsme připraveni vám poskytnout veškerou nezbytnou pomoc."
Kirk se opřel o opěradlo velitelského křesla a nasadil nenucený výraz. "Lituji, Bove, ale už je po parádě."
"Tak to mi jistě uteklo něco velikého," řekl kapitán Lexingtonu, když si na vlastní obrazovce prohlížel poškozenou Enterprise. "Jime, ty se vždycky dostáváš do největších patálií..."
"Ale já se dostávám taky z nich ven," prohlásil Kirk. A vlastní silou. "Počkej si na běžné hlášení o taktické situaci v mém lodním deníku, to se ještě něco přiučíš. A můžeme ještě pomoc potřebovat tam, kam plujeme." Wagnerova stanice. Při běžné nadsvětelné propluje Lexington polovinou sektoru a ještě stačí připlout na obchodní stanici, než se tam Enterprise dobelhá.
Poručík Kyle zvedl hlavu od senzorů, protože spojení mezi oběma loďmi se již chýlilo k závěru. "Kapitáne, dostávám údaje o další lodi, která se sem blíží ve směru od Wagnerovy stanice."
"To je Falchion," hlásila Palmerová a pohrávala si s ovladači na spojovém panelu. "Vysílání je plné šumů... v oblasti, kde došlo k výbuchu, je příliš mnoho rušivých vlivů." Snažila se poslouchat. "Jen jediná věta, kapitáne, ztráty na lidech."

Saturday, June 23, 2007

"Krkavci stále neodpovídají," odpověděla Palmerová. "Phasery znovu nabity, kapitáne." Benusové se prsty na řídícím panelu pro zbraně rozehrály. "Cíl dosud na dostřel."
"Ještě nepalte, podporučíku." Kirk se obrátil k technickému. "Co vy na to, pane Kyle?"
"Senzory s dalekým dosahem hlásí výbuch na obchodní stanici. Soudě podle údajů o výdeji energie, na stanici muselo dojít k vážnému poškození."
"Povedlo se mu to!" zaradoval se Kirk. "To Spock jistě našel způsob, jak je zmáčknout."
Během jeho slov se začala tellaritská loď dávat na ústup. Leslie monitoroval její směr. "Tellaritská vykazuje souřadnice pro návrat do tellaritského prostoru, ne na Wagnerovu stanici."
"Ať si jdou," řekl Kirk. "Raketovou budou v hlubinách vesmíru trávit celé měsíce. Můžeme si je najít později. Ale teď bude náš výsadek potřebovat posily. Kormidelníku, kurs na Wagnerovu stanici. Scotty, jakou můžeme vyvinout nejvyšší rychlost, abychom se tam dostali?"
Dotaz podnítil Scottyho k tomu, aby se začal bezprostředně starat o své motory. "Vy se ptáte na rychlost, když já nemůžu dělat nic víc, než držet loď, aby se mi pod rukama nerozsypala? Tahle poslední bitva proti Krkavcům patrně zničila všechny mé flastry na cimprcampr. Na mou duši, nejmíň pět hodin bychom se neměli hnout z místa."

Thursday, June 21, 2007

"Když poplujeme raketovou, přes čtyři měsíce."
Druhá útočná skupina se již natolik přiblížila, že ji bylo vidět na obrazovce. Kirk zkoumavě prohlížel rostoucí obraz. Tím, že Krkavci využili obchodní stanice jako operační základny, mohli během čtyř měsíců přivodit spoustu škod. Mohli by se roztáhnout po celém sektoru, sledovat obchodní trasy vedoucí do tuctu kolonizovaných planet. "Vypněte motory, Leslie. Necháme je, ať přijdou blíž. Pane Scotte, všechnu energii phaserům."
Phasery kosmické lodi začaly pálit, hned jak byly krkavčí lodi na dostřel. "Tři výzvědné zničeny, jedna těžce poškozena," počítal Kyle. "Ale eskortní se už blíží tak, že bude moci opětovat palbu..."
"Energie pro phasery vyčerpána." Benusová nadarmo tiskla tlačítka na řídícím panelu pro zbraně. "Za dvě minuty budou znovu nabity."
Vlivem nedostatku energie se Enterprise zakomíhala.
"Zvednout štíty, kapitáne!" volal Scotty. "Příští rána nás provrtá skrznaskrz."
Kirk s napětím čekal na. další a konečný útok. Nedošlo k němu. Tellaritská loď plula setrvačností vesmírem. "Mezilodní, Palmerová."

Tuesday, June 19, 2007

"Kapitáne!" vzduch prořízl Kyleův hlas plný úzkosti. "Senzory ukazují další útočící síly, přicházející z obchodní stanice. Plují v sevřeném tvaru písmene V á jsou to dva výzvědné čluny čtvrté třídy vedené tellaritskou eskortní lodí."
"Hergot!" Kirk dobře znal sílu eskortních ozbrojených lodí. Tellarité užívají těžké ochranné štíty, jimiž kryjí dobrodružné, zvláště nezákonné zaminovávání. "Krkavci vědí, že jsem lhal. Někdo je nějak upozornil, že Enterprise má dost sil, aby se postavila na odpor." Což znamenalo, že výsadek byl zajat.
"Otevřte hyperprostorové frekvence." Když taktika zabrala jednou...
Palmerová zavrtěla hlavou. "Nepřijímají žádné rádiové depeše, kapitáne."
Tak tohoto velitele zřejmě není snadné zmást, aby roztáhl své síly. "Scotty..."
"Můžete mít štíty nebo můžete mít phasery, ale obojí najednou mít nemůžete. A když zničíme další dilithiový krystal, nebudete mít ani jedno."
"Bojovat a padnout - nebo udělat čelem vzad a utéci? Kirk nikdy předtím z boje neutíkal. "Kyle, jaký je náš nejlepší čas, ve kterém se můžeme dostat k další základně Federace?"

Monday, June 18, 2007

V okamžiku, kdy zbraně odebíraly energii, se světla na můstku zatměla.
"S radostí se budu dívat, až vám mozek urvu od..." Ale hrozba už zůstala nedokončena. jediný výstřel phaserů způsobil, že se z útočící lodi stala jen změť prachu a úlomků svítící v prostoru. O pár sekund nato v chladném vzduchoprázdnu i plameny uhasly.
Posádka na můstku začala radostně halekat. Ani Kirk nemohl potlačit spontánní úsměv nad svým vítězstvím. Dával sice přednost čestnému boji před takovýmihle úskoky, ale po zralé úvaze dal přednost výhře. "Dobrá práce, Benusová." Dopřál posádce, aby se minutu radovala a potom ji zase volal k pořádku. "Tahle bitva ještě neskončila. Kormidelníku, otočit o sto osmdesát stupňů. Plnou raketovou."
Enterprise se ladným obloukem obrátila, nabrala rychlost. Potkávala útočící lodi a jednu po druhé likvidovala dobře mířenými zásahy phaserů.
"Enterprise osm, Krkavci nula," křičel Leslie, když podporučík zničil další nepřátelskou loď. "Zbývají ještě čtyři..."

Sunday, June 17, 2007

"A teď uštědříme příliš horlivému Kathovi, oč si koleduje. Zpomalit, pane Leslie," nařídil Kirk kormidelníkovi. Enterprise letěla vesmírem setrvačností.
"Ještě ne, Benusová," varoval Kirk podporučíka, aby nepálil z phaserů předčasně. "Nechte tu loď, ať se k nám dostane blíž... ještě blíž...."
Prsty Palmerové se dotkly kovové spirály v uchu. "Další volání Lorda Kathe."
Hrdelní klingonský hlas opětoval svou výstrahu a jen s námahou mírnil svou zlost. "Jste blázen, kapitáne Kirku. Víme, že jste přišel o ochranné štíty a že jste vyčerpal energii pro zbraně. A teď vám vynechaly i motory."
"Pečlivě zamířit," nařídil Kirk. "Nemůžeme si dovolit mrhat energií pro phasery."
"Cíl zaměřen, kapitáne. Měla by stačit jedna rána."
"Pal!"

Tuto zprávu

přijali všichni kolem můstku se smíchem. I Kirk se široce zazubil. "Tak tu bojujeme s nějakým řadovým maníkem, který se opájí svou velikostí. Docela maličký taktický trik. Poručíku Palmerová, spojte mě s lodí."
"Frekvence volná, pane."
"Slyšíte mě, Lorde Kathe?" Kirk vyslovil titul s pohrdáním. "Mluví k vám kapitán James T. Kirk z lodi Spojených států Enterprise. Žádným lejnům z klingonského podpalubí se nevzdám. Čekám, že se mi ozve opravdový klingonský válečník."
Spojařský důstojník se hrozně rozeřval a všichni na můstku byli ohromeni. Na hlavní obrazovce bylo vidět, jak se veganská útočná loď prudce vrhla vpřed a nechala za sebou ostatní síly z Wagnerovy stanice.
"Bylo to ještě snadnější, než jsem očekával," spokojeně mumlal Kirk. "Pane Leslie, zvyšte rychlost na tři čtvrtě raketové. Ať se nám ta veganská loď hezky drží za ocáskem, ale ať to tak zůstane."
Za několik minut útočící lodi přestaly působit jako sevřená celistvá formace. Veganská loď plula v čele dlouhé šňůry lodí a každá z nich se hnala maximální rychlostí. Kirk pozoroval tu řadu, dokud nedošel k závěru, že už mají mezi sebou dostatečné mezery.

Friday, June 15, 2007

"Když jim utečeme;" řekl zamyšlené Kirk, vrátí se jednoduše na stanici. Potřebujeme je zničit. Nastrojíme to tak, aby se roztáhly do šířky, a potom je jednu po druhé vyřídíme."
"Zde Lord Kath, kapitáne Kirku. Ušetřte sobě i své posádce kruté umírání. Ihned se podřiďte mé autoritě!"
"Zase neodpovídat, kapitáne?" chtěla vědět Palmerová.
"Zase neodpovídat," potvrdil Kirk. Otočil se směrem k technickému. "Kyle, podívejte se mi na tohohle Lorda Kathe, co o něm víme?"
Kapitán netrpělivě čekal na odpověď. Spock byl totiž navyklý překládat tak promptně počítačový jazyk, že mu vždy odpovídal skoro ihned.
"Žádného Lorda Katha tu nemáme," řekl posléze Kyle. "Ani na Falchionu, ani nikde jinde v klingonských ozbrojených silách. Je tu však záznam o nějakém spojařském důstojníkovi jménem Kath.

Wednesday, June 13, 2007

"Vaše loď se musí vzdát, nebo zemřete!"
"Neodpovídejte, poručíku Palmerová," Kirk se opřel ve svém velitelském křesle a zahleděl se na obrazovku a na lodi, které se na ní nakupily. Při poloviční raketové rychlosti se Enterprise držela jen o něco před nejrůznějšími obchodními plavidly, dopravními loděmi a výzvědnými čluny.
"Nejsilnější z nich je pravděpodobně ta obchodní loď z Vegy," řekl poručík Kyle a ukázal, odkud přichází rádiový signál. "Je to renovované plavidlo, které utrpělo škody, ale zdá se, že jeho základní vybavení a výzbroj zůstaly neporušeny. Spolu se dvěma andorijskými výzvědnými čluny by mohlo způsobit nějaký obrat."
"Nesmíme utrpět žádné poškození," upozorňoval Scotty, který zvedl hlavu od propočtů ze strojovny.
"Jaká je maximální rychlost útočící lodi?" ptal se Kirk.
"Tři čtvrti raketové," podíval se na počítač Kyle. "Vyzvědači jsou o něco pomalejší."
"A co ten zbytek toho... loďstva?" Kirk si uvědomil, že by mohlo být nebezpečné, kdyby podcenil síly z obchodní stanice. Ve svém oslabeném technickém stavu by Enterprise neobstála, kdyby se všechny útočící lodi do ní pustily naráz.
Kyleovi to trvalo minutu, než zhodnotil možnosti ostatních lodí. "Většina z nich se ani nezmůže na větší rychlost než na polovinu raketové."
"Potom jim všem můžeme utéct," bručel Scotty. Nijak se nesnažil maskovat svou rozmrzelost.

Tuesday, June 12, 2007

Krkavec

mávl phaserem a naznačil Spockovi, ať jde k němu. "A už žádné zdržování, pane Spocku." Za cizincem se náhle rozzářilo oslňující světlo a olemovalo mu obrysy postavy působivou svatozáří. "Půjdete s..."
Slova se však utopila v rachotu prudké detonace, která rozžhavila vzduch v celém čtvrtém okruhu. Tlaková vlna způsobená výbuchem srazila Krkavce na zem a jeho tělem proletěla sprška ostrých kovových úlomků. Stejně mohutná síla vyzvedla do výše Spocka, který se začal zmítat v povětří. Namáhavě se snažil stočit zády k záplavě ohně a kovové tříště. Cítil, jak se mu do prsou zaryl úlomek šrapnelu. a potom už jeho tělo tvrdě narazilo na stěnu.
Dříve než pocítil bolest, přestal o sobé vědět.

Monday, June 11, 2007

Nač takový spěch, pane Spocku?

První důstojník se podíval, odkud slyší výsměšná slova. Krkavčí modrokožec stál uprostřed uličky a držel v ruce phaser. Spock na místě ztuhl. "Dobrý večer, paní ředitelko Frielová."
"Královna bude moc nešťastná, když nás opustíte takhle brzy." Krkavec se díval na malý hlouček stojící za Vulkáncem. "Hned se všichni vrátíte."
"Královna nechce, aby se mi něco stalo, kvůli tomu, že znám moc informaci. Půjdu s vámi v klidu, když necháte ostatní projít," nabídl Spock.
"Nejste na tom tak, abyste mohl začít s handrkováním," zasmála se přeměněná Frielová.
"Tak takhle tedy zacházíte se zákazníky, kteří vám nosí peníze?" Spock kývl hlavou směrem k tellaritksému obchodníkovi. "To mi je ale dosti špatný způsob podnikání."
Když Krkavec zaváhal, Spock pokračoval: "Královna nechápe, co je pro správné řízení podstatné, ale vy ano." Spock ledabyle pokynul McCoyovi a Tellaritovi, aby šli ke vchodu chodby. "Proč znepokojujete své obchodní partnery vnitrními problémy týkajícími se chodu stanice?"
Tvor neodpověděl, ale ani se nepohnul, aby doktorovi a obchodníkovi zabránil v průchodu. McCoy s Tellaritou se právě shýbali ve vchodu. V uličce staničního okruhu zůstal stát Spock sám.

Sunday, June 10, 2007

Doktor přejel snímačem

po zahaleném těle tellaritského obchodníka. "Těch ostatních, pět už zemřelo, ale tomuhle jsem ještě nahmatal slabý tep." Chvatně mu píchl injekci.
Spock uchopil Tellaritovy paže a pozvedl ho vzhůru. Pak si přehodil objemné tělo přes ramena. "Poběžte,"nakázal Vulkánec McCoyovi a společně vyrazili z místnosti.
McCoy a Spock dohonili ostatní až u další chodby, vedoucí z okruhu doků ven. Nyní se již civilisté pohybovali trochu hbitěji. Po počátečním zmatku se na ně od výsadku přenesl pocit, že musí spěchat. Spockovo huňaté břemeno se již natolik vzpamatovalo, že už mohlo kráčet po svých. Obchodník však přitom mátožně vrčel kletby, že ho probudil ze spaní.
Jako první se do bezpečí chodby dostal Archer. Prohlédl ovládače vzduchotěsných bezpečnostních dveří portálu, zatímco Uhura s Riverou popoháněla civilisty přes práh. McCoy se Spockem průvod uzavírali a měli před sebou již jen několik metrů, když na opasku prvního důstojníka začal komunikátor varovně bzučet.
"Kyron se dostal do královniny komory, do výbuchu chybí jen čtyřicet pět sekund," s klidem konstatoval Spock. Šťouchl do tellaritského obchodníka, aby přidal do kroku.

Friday, June 08, 2007

Musíme se odsud dostat,

" dříve než to vybuchne," sdělil posádce Spock. "Jakmile tento okruh ztratí tlak, postižená sekce bude od ostatní stanice odříznuta." Uhura a příslušníci bezpečnostní jednotky pobízeli omámené civilisty, aby honem vstali.
Spock sňal s McCoyova opasku komunikátor, odklopil vrchní část a nastavil frekvenci. Jeho rozhovor s Falchionem byl úsečný a krátký. A tak se Sulu nemohl na nic zeptat ani o ničem debatovat, ale Krkavci nedostali příležitost, aby zjistili, odkud se hovoří. Jakmile se spojení přerušilo, Spock začal kontrolovat, jak probíhá evakuace. V místnosti už nezbyl nikdo až na McCoye a půl tuctu nehybných těl. "Musíme ihned pryč, doktore, jinak tady všichni zahyneme."

Wednesday, June 06, 2007

Ale pro vás tam bude málo času,

" abyste se před výbuchem vzdálili," varoval ho Spock.
"Na to nebudu mít vůbec žádný čas," řekl pohrdlivě Kyron. "Ale co na tom záleží. Hlavně že zničím tuhle chodicí havěť. Je mnohem lepší slavně padnout v boji, než živořit na té prokleté kocábce." a zabušil si do modré kůže na hrudi.
Spock smutné přikývl. "Dobrá, já ten útok zorganizuji. Ale při výbuchu se zničí vnější okruh stanice. A protože se nemůžeme přenést na palubu Falchionu, aniž bychom dali všanc životy, musíme se přemístit do jiné sekce."
McCoy klečel vedle muže, který byl stále omámen ochromujícími účinky krkavčího jedu. "Potřebuji víc času! Tihle lidé se ještě nemohou hýbat." Ukázal rukou na osm civilistů, kteří jen pozvolna nabývali vědomí. Uhura s Riverou některým už pomohli se posadit a opřeli je o zeď. Archer jim rozdal povzbuzující léky, ale všichni byli ještě velmi slabí a dezorientovaní.
"Nač máme zachraňovat ochablý odpad?" odplivl si Kyron. "Každou chvilku, o kterou se tu zdržíme, riskujeme, že na nás přijdou. Zavolejte svou posádku, Vulkánče, a já už půjdu." Odstrčil Spocka stranou mohutným rozmachem a vyšel z místnosti.

Tuesday, June 05, 2007

Spock

pevně uchopil McCoye za rameno, a tak mu zabránil, aby se pustil do velitele. "Pane doktore, pečujte o dobrý stav výsadku a o civilisty. Poručík Uhura vám bude pomáhat při jejich oživování."
McCoy zavrčel, ale znovu si připravil injekční stříkačku a z lékařské brašny si vytáhl ampulku s protijedem léčícím ochromení. Zatímco spolu s Uhurou budili k životu Archera a Riveru, Spock se s Kyronem radil o dalším postupu.
"Zbývá nám teď málo času na nějakou akci," upozorňoval Kyron. "Královna brzy pozná, že jsem zradil, a proti nám se začnou srocovat její síly."
Spock vytáhl z kapsy komunikátor. "Naštěstí máme zdroje Falchionu..."
"My?" zařval Kyron. Ruka s drápy popadla Spocka za přední část kombinézy a divoce s ním zatřásla. "Je to má loď!" Kyron však ihned Spocka pustil. "Ani královnino působení mě nemohlo přimět, abych ji zničil. Teď se z ní stala skrytá dýka, kterou je srazíme." Cizinec zvrátil hlavu se zobákem dozadu a zasmál se.
Spock si zase narovnal pomačkaný oděv. "Musíme vymyslet plán..."
"Ticho!" zaburácel Kyron. "Já vím, co se musí udělat." Vytrhl Spockovi komunikátor z ruky. "Přijdu do královniny komory a udám Falchionu naše souřadnice. Vaše posádka ke mně zabezpečí přenos fotonové miny. Až ta vybuchne, zahyne královna, která ty zrůdy ovládá. Potom se už vy i vaši chabí lidští druhové vyrovnáte s jejími poskoky."

Monday, June 04, 2007

Uhura

"Pane Spocku," zvolala Uhura. Ústí jejího phaseru nyní hbitě zamířilo na Krkavce, který pozřel Cruzův mozek. Natažené tělo sebou začalo poškubávat. "Tenhleten taky už přichází k sobě."
"Uhuro! Dejte mu znovu tu omračující dávku..."
"Ne, zabít!" požadoval Kyron a díval se na strážného svrchu. "Jak se totiž jednou probudí, jeho vzrušení upozorní královnu." Když Uhura rozkaz ihned neuposlechla, velitel začal sahat po likvidační zbrani.
"Ne, počkejte!" křičel McCoy. "Můžeme zachránit i jeho duši." Vytáhl z lékařské brašny další injekční stříkačku a klekl si vedle Krkavcova těla. Hrot vedoucí od tenké kovové jímky pronikl do pravé část rozdělené míchy a obsah stříkačky se se sykotem vyprázdnil.
Krkavec tiše zasténal. Jeho krví podlité oči zamžikaly. Jednou rukou si vjel do rozcuchaného porostu na hlavě a potom sjel až k zobáku. Zobák se rozevřel a Cruz začal vřeštět. Kyron pokročil kupředu. Jediným divokým úderem pěsti umlčel Cruzův nářek. "Lidská třasořitka. To jen Klingoni mají skutečného ducha dobyvatelské rasy."

Saturday, June 02, 2007

McCoy

pomáhal McCoyovi vstát. "Podařilo se vám omráčit cizince."
"Inu, mám za to, že se mi podařilo víc," vychloubal se McCoy. Jednou rukou si sáhl na zátylek. "Jednou v noci mě Sager chytil a dal mi dozadu na krk nůž z umělé hmoty na krájení másla. "Hned je vysvoboď," povídal. "Pak se zasmál a zase mě pustil. Nejspíš tím nožem uřízl cizincovi ten kousek míchy." Spock pohotově pochopil, kam míří McCoy. "Jak dlouho to potrvá, než se jejich nervová soustava zase vzpamatuje?"
"To kdybych ksakru věděl," odpověděl doktor. "Tímhletím se totiž paralyzují nervy u lidí."
Spock povytáhl obočí. "Budeme muset spoléhat na vaši injekci. Myslím, že se veliteli nebude moc líbit, když budeme mít v ruce nůž." Ukázal na krkavčího velitele, který se v mrákotách snažil popolézt po kolenou.
Uhura k němu přidřepla a namířila na něj svůj phaser. Že nevystřelila, způsobil jen Spockův pokyn.
Krkavec sebou otřásl. Drápy na rukou pozvedl k zobáku na tváři. Z jeho hrdla se vyřinula série chraptivých klingonských nadávek. "Zmije, které si troufly vzít mi loď! Posádku! Rozdrtím je tak, že už nebudou ani jako krmení pro lodní krysy!"
Spock se k němu přiblížil. "Veliteli Kyrone, budeme vám v tomto snažení pomáhat."
"Žádnou pomoc od lidských třasořitků nepotřebuji. Tuhle urážku pomstím sám," soptila Kyronova duše, nyní zbavená cizího ovládání. Vyškrabal se na nohy.
"Jsem Vulkánec," opravil ho zkusmo Spock. "A já vás ujišťuji, že pomoci vám mohu."

Friday, June 01, 2007

V témže okamžiku

spustil Spock řadu rychlých karatistických úderů na přeměněného Cruze, který stál vedle něho. Jednou ranou mu vyrazil zbraň. Další údery sice jen málo pochroumaly cizincovu pevnou postavu, ale přece jen odvrátily pozornost od Uhury. Ta se mezitím zmocnila zabaveného phaseru. Jediný výstřel tak silně omráčil bývalého Cruze, že ihned přestal drásat Spockovi krk. Po druhém výstřelu již Krkavec upadl do bezvědomí.
Spock se letmo podíval na šířící se zelené šrámy na svých rukou a potom je i doprovázející bolest zcela vytlačil z mysli. "Děkuji vám, poručíku Uhuro."
"Rádo se stalo, pane Spocku." Držela hlídku nad cizími tvory, zatímco Vulkánec hbité pádil na místo, kam dopadl McCoy.
"McCoyi?"
Doktor se se zasténáním trochu napřímil. "Jsem zdráv, pane." Narovnával se a mrkal při tom. "Nu, už jsem na tom přece jen byl líp."
"Blahopřeji," řekl Spock a